Hakkımızda

 


  • Hizmet sürecinin her aşamasında tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkesini benimsemek, müşteriyle ilgili bilgilerde gizliliğin sağlanmasına özen göstermek,
  • Müşteri istek ve beklentilerini karşılarken güvenilir olmak, hizmetleri tam zamanında sunarak hizmet standardını yükseltmek,
  • Eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli nitelikteki personelin kalite dokümantasyonunu öğrenerek yönetim sistemi performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayarak ve müşteriye verilen hizmetin kalitesini artırmak,
  • Müşteri ve yasal otorite taleplerinin gerçekleştirilmesinin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
  • Risk temelli ve iyileştirme odaklı düşüncenin kullanımını sağlamak,
  • Akreditasyon çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını karşılamaktır.

 

Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay

Çevre Analizleri Laboratuvarı Müdürü

 


 

Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay

Laboratuvar Müdürü

Prof. Dr. Burak Demirel

Laboratuvar Koordinatörü

Gamze Gökmen Sözak

Kalite Müdürü

Asu Ziylan Yavaş

Kalite Müdür Yardımcısı

Filiz Ayılmaz

Laboratuvar Sorumlusu

Hüsniye Kazar

Numune Kabul Birimi Personeli/ Sekreterya

 


 

Laboratuvarın üçüncü (kamu ve/veya gerçek) kişilere yönelik verdiği hizmette hiçbir zaman ve şekilde tarafsızlık ilkesinden ayrılmayacağımı, verilen teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak duracağımı ve deney sonuçlarını etkileyebilecek hiçbir faaliyete girmeyeceğimi, başka bir kişi veya kuruluşla mali ve ticari bağlantım olmayacağını, ölçüm çalışmaları ile ilgili dürüstlüğümü ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyet içinde yer almayacağımı, akreditasyon çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını karşılayacağımı, olası çıkar ilişkileri durumunda laboratuvar yönetimini haberdar edeceğimi, laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince bütün bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumlu olacağımı, kanunen zorunlu olmadıkça gizli bir bilgiyi açıklamayacağımı, müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunmasını sağlayacağımı taahhüt ederim.

 


Akreditasyon sertifikasına buradan ulaşabilirsiniz.